•  
  •  

Miestne dane a poplatky

MIESTNE POPLATKY V OBCI: PLATNÉ OD 01.01.2020

  Miestny poplatok za TKO   12,- EUR /osobu
  Cintorínsky poplatok   3,50 EUR rok

  Za prenájom hrobového miesta na 10 rokov 

  Za prenájom hrobového miesta na 20 rokov  

  10,-EUR / hrob

    20,- EUR / hrob

  Za vyhlásenie v miestnom rozhlase pre občanov
  s trvalým pobytom  v obci   2,-  EURÁ
  pre cudzích a živnostníkov    5,- EUR

  Za prenájom sály KD

v lete 

v zime

záloha za prenájom sály 

poplatok za usporiadanie karu  v letných mesiacoch

                                                   v zimných mesiacoch

Prenájom sály sa poskytuje len pre občanov s trvalým pobytom v obci Gočaltovo.

Prenájom sály na reprezentačné účely  / aj pre občanov bez TP v obci Gočaltovo /

  40,-  EUR /deň

   60,- EUR / deň

   200,- EUR / deň

   20,- EUR / deň

    30,-  EUR / deň

   20,- EUR / deň

                                        
  Za prenájom DS   20,- EUR / deň 

   pohreb - kremácia s posedením 

  pohreb - kremácia bez posedenia 

  pohreb s posedením , odkrytie a zakrytie hrobu     

  pohreb bez posedenia, odkrytie a zakrytie hrobu                     

  30,- EUR

  15,- EUR

  60,- EUR

  45,- EUR

  Za prenájom kuchyne   20,- EUR /deň
  Za odoslanie faxu   0,50 EUR /1strana
  Za zhotovenie kópie   0,07 EUR /1 strana
  Za prenájom obec. majetku   2,- EURÁdeň
  Za vydané potvrdenie   2,- EURÁ

Miestne poplatky boli schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 04 / 2019 zo dňa 27.09.2019 s účinnosťou od 01.01.2020

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:00 - 13:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: Nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

TOPlist