•  
  •  

Miestne dane a poplatky

MIESTNE POPLATKY V OBCI: PLATNÉ OD 01.01.2017


  Miestny poplatok za TKO   12 EUR/osobu
  Cintorínsky poplatok   3,50 EUR/rok
  Za prenájom hrobového miesta na 10 rokov    10,-EUR/hrob
  Za vyhlásenie v miestnom rozhlase pre občanov
  s TP v obci   2,00 EUR
  pre cudzích a živnostníkov    5,00 EUR
  Za prenájom sály KD v lete    14,00 EUR/deň
                                         v zime   30,00 EUR/deň
  Za prenájom DS v lete   20,00 EUR/deň
                                 v zime   20,00 EUR/deň
  Za prenájom kuchyňky   7,00/deň
  Za odoslanie faxu   0,50 EUR/1strana
  Za zhotovenie kópie   0,07 EUR/1 strana
  Za prenájom obec. majetku   2,00 EUR/deň
  Za vydané potvrdenie   2,00 EUR

Miestne poplatky boli schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č.5/2015 zo dňa 30.10.2015.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:00 - 13:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: Nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

TOPlist