•  
  •  

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 majú povinnosť podať si len tí daňovníci, ktorí majú oproti roku 2017 nejakú zmenu vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo, zmena účelu využitia, vydanie staveb. povolenia, kolaudácia a pod.). Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 31.1.2018 na OCÚ v Gočaltove. Daňové priznanie sa podáva podľa stavu v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Tým daňovníkom, u ktorých zmeny nenastali, budú v priebehu roka doručené platobné výmery bez povinnosti podávať si daňové priznanie.

Zdaňovanie nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebyt. priestorov.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:00 - 13:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: Nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

TOPlist